features-img1.jpg

Qkids Interaktif Uygulama

Qkids Interaktif uygulama, öğrencilerin ders öncesi alıştırmalar yaptığı ve derslere bağlanabildiği platformdur.


  • Fonetik Eğitimi ve 10 farklı Seviyede Genel İngilizce olmak üzere Toplam 600 dersten oluşmaktadır.

  • Müfredatı CEFR (Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı), yaş ve seviyeye uygun olarak hazırlanmıştır.

  • Her bir ders, öğrencinin 4 becerisini (dinleme, konuşma, yazma ve okuma) geliştirmek amacıyla hazırlanmış uygun alıştırmalar içermektedir.

features-img1.jpg

6 Farklı Alıştırma Bölümü

Öğrencilerin 4 becerisini de geliştirmesi için her bir ders için 6 farklı alıştırma bölümü vardır.

Öğrenciler ders öncesi alıştırmaları yaparak derse hazırlık yaparlar.

Alıştırma Bölümleri

Card image

Language Practice

Öğrenciler duydukları cümleyi bilgisayara aynı şekilde tekrar ederler ve platform öğrencilerin ne kadar doğru telaffuz ettiklerini test eder.

Card image

Spelling Practice

Öğrenciler bu bölümde duydukları kelimenin eksik olan bölümlerini tamamlarlar.


Card image

Vocabulary Practice

Bu bölümde öğrenciler duydukları ile gördükleri nesne ve fiileri eşleştirirler.


Card image

Listening Practice

Öğrenciler bu bölümde dinledikleri hikayelere göre soruları cevaplarlar.

Card image

Grammar Practice

Bu bölümde öğrenciler duydukları cümleyi doğru bir şekilde sıralarlar.

Card image

Reading Practice

Bu bölümde öğrenciler okudukları cümle veya hikayeye uygun olarak eşleştirme yaparlar.

features-img1.jpg

Okul Öncesi ve Anasınıfa Özel Fonetik Alıştırmalar

4-7 yaş aralığına özel hazırlanmış fonetik alıştırmaları ile öğrencilerin küçük yaştan itibaren doğru telaffuz becerisi kazanmaları amaçlanır.

features-img1.jpg

Gelişim Raporu

Öğrencilere her bir alıştırma sonunda hangi becerisinin ne oranda eksik olduğu grafik ile sunulmaktadır.

features-img1.jpg

Sürpriz Yumurta

Öğrenciler her bir dersin alıştırmalarını tamamladıklarında onları işledikleri dersle ilgili bir sürpriz karşılar.

features-img1.jpg

Örnek Ders İzlemek İster misiniz ?